Ondersteunende diensten

Verkoop

Wij beschikken over een perfect dealernetwerk in West Europa en Noord Amerika voor het standaard lierenprogramma. De “custom-made” lieren en OEM klanten worden door onze eigen verkoop afdeling bediend. Ook het ontwikkelen van lieren onder een “private label” is mogelijk. Belangrijke private label klanten zoals REMA,Yale, Pfaff-Silberblau en Hadef zijn u al voorgegaan. De verkoop van toeleveringsproducten gebeurt door Gebuwin zelf. De lieren van Gebuwin worden o.a. toegepast voor openen en sluiten van kleppen, verstellen van gordijnen in stallen, het servicen van oliepompen, maar ook voor golfbaannetten, kantelen van lichtmasten, spannen van skiliften, hooiberglieren, basketballier en hijs- en trektoepassingen in een fabriek, verstellen van transportsystemen.

 

Engineering

Al onze producten worden in eigen huis ontwikkeld. We werken met Solidworks als 3D ontwerppakket. Werktuigbouwkundige sterkteberekeningen worden uitgevoerd in Mathcad en/of we maken gebruik van Mitcalc. Kostencalculaties worden uitgevoerd met behulp van ons ERP-systeem. Het ontwerpproces gebeurt altijd volgens een vast patroon, wat bestaat uit een 4-tal ontwerpfasen, namelijk de initiatieffase (idee), definitiefase (programma van eisen + 1e ontwerpschetsen en eventuele berekeningen), realisatiefase (construeren / berekeningen en prototype bouw), productiefase (1e proefserie als test voor de seriematige productie).

Onze lieren voldoen minimaal aan de Europese machinerichtlijn 2006/42/EG en worden geleverd met een Europese conformiteitverklaring. Voor de hand aangedreven en elektrische lieren hanteren wij naast de machinerichtlijn de volgende normen als een belangrijke leidraad: EN 131157, EN 12100, EN14492, EN12385 en de EN14121.

 

Inkoop

Om de kostprijs onder controle te houden is een gestructureerde inkoop cruciaal. De diverse inkoop onderdelen zijn in diverse inkooppakketten ondergebracht welke beheerd en gemonitord worden door de verantwoordelijke inkoper. Hier maken we gebruik van een ERP systeem ter ondersteuning.

 

Kwaliteit

Al onze hand aangedreven hijslieren worden geconstrueerd met een minimale veiligheidsfactor van 4. Voor de lieren hebben we de beschikking over een testbank tot 30 ton welke dynamische en statische testen uit kan voeren om de berekende ontwerpen te toetsen. In het productieproces hebben we diverse controles zitten om de kwaliteit te waarborgen, waaronder een eindcontrole waarin van elk product op een eenduidig productieserienummer de resultaten vastgelegd worden. Bij service of eventuele problemen kan dan altijd nagegaan worden hoe het product de productie verlaten heeft.

Voor wat betreft de toeleveringsproducten bepalen we samen met u welke kwaliteitscontrole noodzakelijk is om het (product-) proces beheers- en betaalbaar te houden. Door korte lijnen kunnen wij snel schakelen en kan een optimaal eindresultaat worden bereikt.

 

Service

Wij proberen voor onze klanten altijd bereikbaar te zijn en uw vragen zo goed en efficiënt mogelijk te beantwoorden. We zorgen, daar waar nodig, voor servicedocumentatie en indien nodig service-instructie. Voor de lieren houden we de service onderdelen maximaal 10 jaar op voorraad. Op hand aangedreven lieren geven we 2 jaar garantie, op materiaalfouten en op de elektrische of pneumatische lieren 1 jaar, uitgezonderd de slijtagegevoelige onderdelen.

 

Logistiek


Om als producent succesvol te zijn, is op tijd leveren essentieel. Gebuwin kan een deel van het logistieke traject voor u uit handen nemen. Door middel van een geavanceerd ERP-systeem zorgen we ervoor dat de goederenstroom, zowel in- als extern, onder controle is, zodat uw producten op het juiste tijdstip op de juiste plaats aanwezig zijn. Daar waar nodig passen we "warehousing" toe. De producten worden dan voor u op voorraad gehouden en volgens een afroepschema aangeleverd.